Хандивын данс

Хас Банк : 500-240-4488
Дансны нэр : MMOC NGO / ММОХ ТББ

ММОХ-ны хандив нь хуримтлалын сан болон хандивын сангаас бүрддэг. Хуримтлалын сан дахь хөрөнгийг захиран зарцуулах боломжгүй бөгөөд зөвхөн түүний хүүгийн орлогоор ММОХ-ны үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор ашиглаж болно. Харин хандивын сан дахь хөрөнгийг ММОХ-ны үйл ажиллагааг дэмжихэд зарцуулагдах болно.

2018 Оны хандив Хандивын дүн
2019 Оны хандив Хандивын дүн

Хандив өргөсөн нийт хандивлагч хувь хүн, байгууллагууддаа ММОХ-ны зүгээс болон олимпиадад оролцогч нийт багш, сурагч, тэдгээрийн эцэг эхчүүдийн өмнөөс чин сэтгэлийн талархал илэрхийлж байна. Бид олон улсын хандивын сангийн жишгийг даган хорооныхоо сангийн хандивын хэмжээг жил бүр тодорхой хэмжээнд нэмэгдүүлж байх зорилт тавин ажиллаж байгаа бөгөөд улмаар энэхүү санг бие даасан сан болгохыг эцсийн зорилгоо болгон ажиллаж байна. Бидний үүд хаалга үргэлж нээлттэй байх бөгөөд эрхэм та биднийг дэмжин ажиллана гэдэгт итгэж байна.

/ Санхүүгийн зарим баримт бичиг дутуу байгаатай холбогдуулан 2018 оноос өмнөх хандивын задаргааг оруулаагүй болно. /

Golden Sponsor

loader